Hyppää sisältöön

Terveellisyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita..

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, terveellisyys

Asetus

Taustamateriaali


782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
Vastuuhenkilö Katja Outinen

Perustelumuistio asetukseen 782/2017 (pdf)

Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020

1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen 1047/2017 (pdf)

Vesi- ja viemärilaitteistot -opas, loppuraportti, 2018 (pdf)

1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
Vastuuhenkilö Pekka Kalliomäki

 

Perustelumuistio asetukseen 1009/2017 (2018)

Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen 2019 (pdf)

Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa 2019  (pdf)

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -hanke, loppuraportti, 2018 (pdf)

Tilan ulkoilmavirran mitoitus hiilidioksidikuormituksen perusteella, 2018 (pdf)

Ulkoilmavirran mitoituslaskin 28.2.2018 (xlsx)

Painovoimainen ilmanvaihto opas (pdf)

Opas moottoriajoneuvosuojan ilmanvaihdon mitoituksesta (pdf)

Kommenttiversio: Rakennusten paine-erojen mittausohje, loppuraportti 11.10.2019 (pdf)

Tuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset

498/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen polypropeenista valmistettujen viemäriputkien ja putkiyhteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

497/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen vesikalusteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

499/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

500/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen monikerrosputkien ja niiden liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

478/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen vesilukkojen olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

483/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitettujen lattiakaivojen olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

482/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen yksisuuntaventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

477/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen sulkuventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

480/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

481/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien liittimien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen (pdf)

455/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen kupariputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen 455/2019 (pdf)
475/2018 ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko
Perustelumuistio asetukseen 475/2018 (pdf)

476/2018 ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen 476/2018 (pdf)

 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 11.4.2019 klo 14.40, päivitetty 18.3.2020 klo 15.25