Gå till innehållet

Bullerskydd och ljudförhållanden

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden och dess gårds- och vistelseområden på det sätt som användningsändamålet förutsätter projekteras och uppförs så att bullerexponeringen och ljudförhållandena i byggnaden och på byggplatsens gårds- och vistelseområden inte äventyrar hälsan, vila eller arbete.

Konstruktionernas ljudisolering och de installationstekniska anordningarnas ljudnivå och inställningar ska vara sådana att de som befinner sig i byggnaden kan sova och vila ostört och att den verksamhet som byggnadens användningsändamål avser är möjlig med hänsyn till ljudförhållandena. Ljudförhållandena i en byggnad ska bestämmas utifrån ljudnivå och efterklang och på gårds- och vistelseområden utifrån ljudnivå.

Den gällande byggbestämmelsesamlingen, bullerskydd och ljudförhållanden

Förordning

Bakgrundsmaterial

360/2019 Miljöministeriets förordning om ändring av 5 och 6 § i miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader

 

796/2017 Miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader

 

Mer information:
Miljöråd Ari Saarinen, tfn 02952 50257,  fornamn.efternamn@ym.fi.

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.40, uppdaterad 11.4.2019 kl. 10.06