Energiprestanda

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden på det sätt som användningsändamålet förutsätter projekteras och uppförs så att den är energieffektiv i den meningen att energi och naturresurser förbrukas sparsamt. Beräkningar ska användas för att visa att minimikraven på energiprestanda blir uppfyllda.

De byggprodukter och installationstekniska system som används i byggnaden samt deras reglage och mätare ska vara sådana att energiförbrukningen och effektbehovet förblir låga när byggnaden och dess system används för avsett syfte och sådana att energiförbrukningen kan följas.

När en byggnad repareras eller ändras eller dess användningsändamål ändras på ett sätt som kräver bygglov eller åtgärdstillstånd, ska dess energiprestanda förbättras om det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt genomförbart.

Den gällande byggbestämmelsesamlingen, energiprestanda

Förordning

Bakgrundsmaterial

Anvisning

1010/2017 Miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda

788/2017 Statsrådets förordning om de numeriska värdena på energiformsfaktorerna för byggnader

Opas valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelusta (2018, pdf, på finska)

D3 Kesäajan lämpötilojen laskentaopas (september 2012) (pdf, på finska)

Testivuosien kuvaus (2012) (pdf, på finska)
Väderdata Jyväskylä (2012) (xls)
Väderdata Sodankylä  (2012) (xls)
Väderdata Vanda (2012) (xls)

Energiformsfaktorer
Aalto-universitetets tekniska högskola (pdf, på finska)

Utlåtande: Lausunto rakenteiden eneriatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteeen, VTT 10.12.2008 (pdf, på finska)

Slutrapport: Matalaenergiarakenteiden toimivuus. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, TTY 17.6.2008 (pdf, på finska)

 

 

Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 (pdf, på finska) 1 Mb

Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaopas 2011 (pdf, på finska)

Lämmitysjärjestelmien laskentaopas 2012 (pdf, på finska) 2 Mb

Aurinkolämmön laskentaopas 2012 VTT (pdf, på finska)

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas 2012 (på finska)

Beräkning av byggnaders energiförbrukning och effektbehov för uppvärmning, anvisning 2018

 

 

D7 (1997) Effektivitetskrav för värmepannor, föreskrifter

 

 

4/13 Miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten

 


2/17 Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten

 

Motiveringspromemoria till miljöministeriets förordning om förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten (27.2.2013)  (på finska)

Kalkylbilaga till motiveringspromemorian (på finska)

Promemoria till miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets fötordning om förbättring av byggnaders energipresranda vid reparations- och ändringsarbeten (12.5.2017)

Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus (pdf, på finska) 10 Mb

Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä (pdf, på finska) 10 Mb

Rakennusten lisälämmöneristäminen (pdf, på finska) 14 Mb

Energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaushankkeessa (januari 2019, Statsrådets gemensamma publikationsarkiv)

 
Energicertifikat för byggnader    

50/2013 Lag om energicertifikat för byggnader

1048/2017 Miljöministeriets förordning om energicertifikat för byggnader

   

 

Mer information

Pekka Kalliomäki, byggnadsråd, tfn 0295 250 114, fornamn.efternamn@ym.fi,
Jyrki Kauppinen, överingenjör, tfn 0295 250 122, fornamn.efternamn@ym.fi (energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten),
Maarit Haakana, miljöråd, tfn 0295 250 069, fornamn.efternamn@ym.fi (energicertifikat)

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.41, uppdaterad 22.2.2019 kl. 15.37