Gå till innehållet

Tillgänglighet

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden och dess gårds- och vistelseområden på det sätt som användningsändamålet, antalet användare och antalet våningsplan förutsätter projekteras och uppförs så att tillgänglighet och användbarhet beaktas särskilt med tanke på barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

 

Den gällande byggbestämmelsesamlingen, tillgänglighet

Förordning

Promemoria

Anvisning

241/2017 Statsrådets förordning om byggnaders tillgänglighet

Promemoria om statsrådets förordning om
byggnaders tillgänglighet

Miljöministeriets anvisning om byggnaders tillgänglighet

Tillgängliga byggnader (pdf)

 

Mer information:
Överarkitekt Niina Kilpelä, tfn 02952 50019,  fornamn.efternamn@ym.fi.

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.40, uppdaterad 17.6.2019 kl. 15.23