Terveellisyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita..

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, terveellisyys

Asetus

Ohje

Taustamateriaali

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (2017)
Vastuuhenkilö Katja Outinen

C2 (1998) Kosteus, määräykset ja ohjeet
Vastuuhenkilö Katja Outinen

 

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Kosteus rakentamisessa, RakMk opas C2, 1999  (pdf, 13 KB)

D1 (2007) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko
   
D1 (2010) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet, muutos
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko
   
D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet
Vastuuhenkilö Pekka Kalliomäki
  D2 (2012) perustelumuistio (pdf)
  D4 (1978) LVI-piirrosmerkit, ohjeet
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko
 

 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.39, päivitetty 5.12.2017 klo 15.15