Terveellisyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita..

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, terveellisyys

Asetus

Taustamateriaali


782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
Vastuuhenkilö Katja Outinen

 

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Kosteus rakentamisessa, RakMk opas C2, 1999  (pdf, 13 KB)

1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (pdf)

1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
Vastuuhenkilö Pekka Kalliomäki

 

Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -hanke, loppuraportti 2018

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -hanke, loppuraportti, 2018

Tilan ulkoilmavirran mitoitus hiilidioksidikuormituksen perusteella, 2018 (pdf)

Ulkoilmavirran mitoituslaskin (xlsx)

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (2018)

Tuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset

   

 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.39, päivitetty 7.6.2018 klo 16.43