Terveellisyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita..

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, terveellisyys

Asetus

Taustamateriaali


782/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta
Vastuuhenkilö Katja Outinen

Perustelumuistio asetukseen 782/2017 (pdf)

 

1047/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen 1047/2017 (pdf)

1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
Vastuuhenkilö Pekka Kalliomäki

 

Painovoimainen ilmanvaihto opas , pdf

Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -hanke, loppuraportti 2018

Sisäilmasto ja ilmanvaihto -hanke, loppuraportti, 2018

Tilan ulkoilmavirran mitoitus hiilidioksidikuormituksen perusteella, 2018 (pdf)

Ulkoilmavirran mitoituslaskin (xlsx)

Perustelumuistio asetukseen 1009/2017 (2018)

Tuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset

475/2018 ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko
Perustelumuistio asetukseen 475/2018 (pdf)

476/2018 ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
Vastuuhenkilö Kaisa Kauko

Perustelumuistio asetukseen 476/2018 (pdf)

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 16.1.2019 klo 7.11, päivitetty 16.1.2019 klo 7.11