Valmisteilla olevat rakentamismääräykset

Paloturvallisuus -osan valmistelu

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta on valmisteltavana.

Terveellisyys -osan valmistelu

Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista (D1) on valmisteltavana.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2 "Kosteus, määräykset ja ohjeet, 1998" uudistustyön. Asetusvalmistelun tueksi on teetetty nykymääräysten toimivuuden arviointi. Selvitystyön teki Insinööritoimisto Vahanen Oy ja se valmistui joulukuussa 2014. Toimivuuden arviointi on ladattavissa pdf-tiedostona: C2 Toimivuuden arvioinnin loppuraportti.

Käyttöturvallisuus -osan valmistelu

Asetusluonnos rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudesta (F2) on valmisteltavana.

Energiatehokkuus -osan valmistelu

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (D2) valmistelu on menneillään.

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.47, päivitetty 25.8.2017 klo 16.26