Uudistumassa olevat rakentamismääräyskokoelman osat

Ympäristöministeriön asetusluonnokset eurokoodien kansallisista valinnoista on ilmoitettu komissiolle

Ympäristöministeriö on ilmoittanut komissiolle rakenteiden lujuutta ja vakautta koskevat ministeriön asetusluonnokset eurokoodien kansallisista valinnoista. Asetusluonnoksia on kaikkiaan yksitoista käsittäen rakenteiden suunnitteluperusteet, rakenteiden kuormat sekä geoteknisen suunnittelun. Odotusaika päättyy 4.5.2016.

Lisätietoja
Yli-insinööri Jukka Bergman, p. 0295 250 057, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lausuntopyyntö ympäristöministeriön asetusluonnoksista eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnoksista Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi (14.4.2015).

C Eristykset

C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet

Ympäristöministeriö on käynnistänyt Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2 "Kosteus, määräykset ja ohjeet, 1998" uudistustyön. Asetusvalmistelun tueksi on teetetty nykymääräysten toimivuuden arviointi. Selvitystyön teki Insinööritoimisto Vahanen Oy ja se valmistui joulukuussa 2014. Toimivuuden arviointi on ladattavissa pdf-tiedostona: C2 Toimivuuden arvioinnin loppuraportti. Asetusvalmistelua jatketaan vuonna 2015.

Lisätietoja
Yli-insinööri Katja Outinen, p. 0295 250 217, etunimi.sukunimi@ym.fi

C4 Lämmöneritys, ohjeet

Lisätietoja
Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, etunimi.sukunimi@ym.fi

D LVI ja energiatalous

Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.10.2013 klo 12.35, päivitetty 22.7.2016 klo 13.59